My Coach Contact

Waarom MyCoachContact?

  • Gemakkelijk contact onderhouden tussen coach en coachee
  • Gezamenlijke voortgangsbewaking tijden coachtrajecten
  • Eenvoudig sms berichten, email en pushnotificaties sturen
  • Met meerdere coachees tegelijk communiceren
  • Met gebruik van smartphone communicatie!
  • MyCoachConnect - het communicatieplatform tussen coaches en coachees!